ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 17 ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพันวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลัง ให้ถือว่าตายพร้อมกัน

 

หมายเหตุ

               ผู้ตายและ ส. ภริยาถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุในเวลาใกล้เคียงกัน ถือได้ว่าเป็นการตายในเหตุภยันตรายร่วมกันและเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลัง ต้องถือว่าผู้ตาย และ ส. ถึงแก่ความตายพร้อมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 17 ส. จึงไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย(ฎีกาที่ 6616/2562)